Självrisker för produktförsäkringar som säljs just nu.

(För tidigare försäkring, se självrisk för din produkt i villkoret som gällde vid köpsdatumet.)

Produktgrupp Pris Självrisk reparation Självrisk utbyte

Försäkring med stöldtillägg*

Alla priser

-

0 €

Alla produkter**

0 – 99 €

0 €

0 €

Alla produkter**

100 – 299 €

0 €

19 €

Alla produkter**

300 – 799 €

0 €

29 €

Alla produkter**

800 € och över

0 €

49 €

*För hörlurar, bärbara högtalare, klockor och aktivitetsarmband är det ingen självrisk alls om du har tecknat stöldtillägget. I övriga fall är det självrisk enligt tabellen.   

**Alla produkter som säljs nu och som du kan teckna en produktförsäkring för utan stöldtillägg. 

Gigantti Produktförsäkring

Vid en ersättningsbar olycka eller stöld, ersätter försäkringen i första hand en reparation av din produkt. Om produkten inte kan repareras, ersätts den med likadan, eller motsvarande produkt, dock högst upp till ursprungligt inköpspris. I de fall där ersättande produkts pris överskrider inköpspriset, lämnas ersättning i form av ett presentkort motsvarande den försäkrade produktens inköpspris.

Gigantti Produktförsäkring försäkringsvillkor gäller from 25.06.2024
Gigantti Produktförsäkring försäkringsvillkor gäller from 13.11.2023
Gigantti Produktförsäkring försäkringsvillkor gäller from 11.11.2022                      Gigantti Product Insurance - General Information 11.11.2022                         Gigantti Produktförsäkring försäkringsvillkor 01.04.2022 - 10.11.2022
Happy CARE försäkringsvillkor  01.10.2020 - 31.03.2022
Happy CARE försäkringsvillkor  01.12.2018 - 30.09.2020
Happy CARE försäkringsvillkor 24.11.2017 – 30.11.2018                                          Happy CARE försäkringsvillkor 01.09.2016 - 23.11.2017                                      Happy CARE försäkringsvillkor 01.06.2015 - 31.08.2016                                     Happy CARE försäkringsvillkor 28.09.2012-31.05.2015

Tryg ID-Protect by Defentry

Tryg ID Protect by Defentry – Family FI-SE 1.2.2023
Tryg ID Protect by Defentry – Personal FI-SE 1.2.2023

Gigantti Produktförsäkring - Smart Home

Produktförsäkring – Smart Home – Produktförsäkring - villkor 01.04.2022
Happy CARE – Smart Home – Produktförsäkring - giltig till och med 31.03.2022

Skärmförsäkring

Skärmförsäkring villkor 28.10.2019 - 31.03.2022

Förlängd garanti

Utökad garantiförsäkring värmepump villlkor 01.04.2022
Utökad garantiförsäkring värmepump giltig till och med 31.03.2022
Försäkringsvillkor för Förlängd Garanti+ giltig till och med 31.03.2022  

Mikroförsäkringar

Micro-tuotevakuutus kodin pienlaitteille ehdot 01.04.2022
Tuotevakuutus kodin pienlaitteille voimassa 31.03.2022 asti
Tuotevakuutus pelit ja elokuvat voimassa ehdot 01.04.2022
Tuotevakuutus pelit ja elokuvat voimassa 31.03.2022 asti

Informationsblad (IPID)

IPID Gigantti Produktförsäkring gäller from 13.11.2023
IPID Utökad garantiförsäkring värmepump giltig till och med 31.03.2022
IPID - Skärmförsäkring giltig till och med 31.03.2022
IPID - Förlängd Garanti+ giltig till och med 31.03.2022 
IPID – Smart Home faktablad giltig till och med 31.03.2022 
IPID - Tuotevakuutus voimassa 31.03.2022 asti  

Försäkringar för företag

Gigantti Produktförsäkring B2B - Utökad Garantiförsäkring för Vitvaror villkor 01.04.2022
Happy CARE B2B - Utökad Garantiförsäkring för Vitvaror giltig till och med 31.03.2022
Happy CARE B2B Utökad garantiförsäkring för datorer villkor 01.04.2022 
Happy CARE B2B Utökad garantiförsäkring för datorer giltig till och med 31.03.2022
Happy CARE B2B Utökad garantiförsäkring för mobiltelefon giltig till och med 31.03.2022

AppleCare

Gigantti med AppleCare service för iPhone giltig till och med 31.03.2022
Gigantti med AppleCare service för Mac ehdot 01.04.2022
Gigantti med AppleCare service för Mac giltig till och med 31.03.2022

SKADECENTRET

Anmäl skada dygnet runt på
www.giganttituoteturva.com
E-mail: affinity@moderna.fi
Tel: 020 500 6500, Öppet: Måndag - Fredag: 10:00 - 18:00