Gigantti Produktförsäkring

Vid en ersättningsbar olycka eller stöld, ersätter försäkringen i första hand en reparation av din produkt. Om produkten inte kan repareras, ersätts den med likadan, eller motsvarande produkt, dock högst upp till ursprungligt inköpspris. I de fall där ersättande produkts pris överskrider inköpspriset, lämnas ersättning i form av ett presentkort motsvarande den försäkrade produktens inköpspris.

Gigantti Tuoteturva ehdot 01.04.2022 / Gigantti Produktförsäkring villkor 01.04.2022
Happy CARE ehdot 01.10.2020 - 31.03.2022 / Happy CARE villkor 01.10.2020 - 31.03.2022
Happy CARE ehdot 01.12.2018 - 30.09.2020 / Happy CARE villkor 01.12.2018 - 30.09.2020
Happy CARE ehdot 24.11.2017 – 30.11.2018 / Happy CARE villkor 24.11.2017 – 30.11.2018
Happy CARE ehdot 01.09.2016 - 23.11.2017 / Happy CARE villkor 01.09.2016 - 23.11.2017
Happy CARE ehdot 01.06.2015 - 31.08.2016 / Happy CARE villkor 01.06.2015 - 31.08.2016
Happy CARE ehdot 28.09.2012-31.05.2015 / Happy CARE villkor 28.09.2012-31.05.2015
Happy Care Produkt insurance - General information - 31.03.2022

 

Tryg ID-Protect by Defentry

Tryg ID Protect by Defentry – Family FI-SE 1.2.2023
Tryg ID Protect by Defentry – Personal FI-SE 1.2.2023

Gigantti Produktförsäkring - Smart Home

'Tuoteturva – Smart Home – Tuotevakuutus voimassa ehdot 01.04.2022Produktförsäkring – Smart Home – Produktförsäkring - villkor 01.04.2022
Happy Care – Smart Home – Tuotevakuutus voimassa 31.03.2022 asti / Happy CARE – Smart Home – Produktförsäkring - giltig till och med 31.03.2022

Skärmförsäkring

Näyttövakuutus ehdot 28.10.2019 - 31.03.2022 / Skärmförsäkring villkor 28.10.2019 - 31.03.2022

Förlängd garanti

Laajennettu takuuvakuutus lämpöpumppu voimassa ehdot 01.04.2022 / Utökad garantiförsäkring värmepump villlkor 01.04.2022
Laajennettu takuuvakuutus lämpöpumppu voimassa 31.03.2022 asti / Utökad garantiförsäkring värmepump giltig till och med 31.03.2022
Vakuutusehdot jatkotakuu+ voimassa 31.03.2022 asti / Försäkringsvillkor för Förlängd Garanti+ giltig till och med 31.03.2022  

Mikroförsäkringar

Micro-tuotevakuutus kodin pienlaitteille ehdot 01.04.2022
Tuotevakuutus kodin pienlaitteille voimassa 31.03.2022 asti
Tuotevakuutus pelit ja elokuvat voimassa ehdot 01.04.2022
Tuotevakuutus pelit ja elokuvat voimassa 31.03.2022 asti

Informationsblad (IPID)

IPID - Laajennettu takuuvakuutus lämpöpumppu voimassa 31.03.2022 asti / IPID Utökad garantiförsäkring värmepump giltig till och med 31.03.2022
IPID - Näyttövakuutus voimassa 31.03.2022 asti / IPID - Skärmförsäkring giltig till och med 31.03.2022
IPID - Jatkotakuu+ voimassa 31.03.2022 asti / IPID - Förlängd Garanti+ giltig till och med 31.03.2022 
IPID - Smart Home vakuutustiedot voimassa 31.03.2022 asti / IPID – Smart Home faktablad giltig till och med 31.03.2022 
IPID - Tuotevakuutus voimassa 31.03.2022 asti

Försäkringar för företag

Gigantti tuoteturva B2B - Jatkovakuutus kodinkoneille voimassa ehdot 01.04.2022 / Gigantti Produktförsäkring B2B - Utökad Garantiförsäkring för Vitvaror villkor 01.04.2022
Happy CARE B2B - Jatkovakuutus kodinkoneille  voimassa 31.03.2022 asti / Happy CARE B2B - Utökad Garantiförsäkring för Vitvaror giltig till och med 31.03.2022
Happy CARE B2B – Jatkotakuuvakuutus tietokoneille ehdot 01.04.2022 / Happy CARE B2B Utökad garantiförsäkring för datorer villkor 01.04.2022 
Happy CARE B2B – Jatkotakuuvakuutus tietokoneille voimassa 31.03.2022 asti / Happy CARE B2B Utökad garantiförsäkring för datorer giltig till och med 31.03.2022
Happy CARE B2B – Jatkotakuuvakuutus matkapuhelimille voimassa 31.03.2022 asti / Happy CARE B2B Utökad garantiförsäkring för mobiltelefon giltig till och med 31.03.2022

AppleCare

Gigantti med AppleCare service för iPhone giltig till och med 31.03.2022
Gigantti med AppleCare service för Mac ehdot 01.04.2022
Gigantti med AppleCare service för Mac giltig till och med 31.03.2022

SKADECENTRET

Anmäl skada dygnet runt på
www.giganttituoteturva.com
E-mail: affinity@moderna.fi
Tel: 020 500 6500, Öppet: Måndag - Fredag: 10:00 - 18:00