Om du har fått avslag på din ansökan om ersättning via försäkringen och vill överklaga, kan du göra det skriftligt:

affinity@moderna.fi

Moderna Försäkringar, Gigantti Produktförsäkring Skadecenter

Box 7830, SE-10398 Stockholm

Som referens, ange skadenummer som står på beslutsbrevet alternativt kontant- eller fakturanummer från inköpskvittot. 

Gäller din överklagan produktval i samband med ersatt skada?

Då kan du istället göra en produktöverklagan.

Andra instanser för överklagan:

Försäkringsbolagets Överprövningsnämnd

Moderna Försäkringar Produktförsäkring-  Överprövningsnämnd

Box 7830, SE-10398 Stockholm

Konsumenttvistenämnden

Tavastvägen 3

PB 306, 00531 HELSINGFORS

tfn. 029 566 5200, kril@oikeus.fi