Uppsägning av försäkringen

Om försäkringsbehovet upphör har du möjlighet att säga upp din försäkring och få resterande del av försäkringspremien återbetald till det konto du anger.
Fyll i formuläret för att avsluta din försäkring.

OBS: Uppsägning inom 30 dagar från köp ska göras direkt till butik.

Om du genom lagligt förvärv köpt eller övertagit produkten från ursprunglig ägare och önskar avsluta din försäkring ber vi dig först fylla i och skicka in en overlåtelse.

Referensnummer från köpkvitto (ordernr, kvittonr eller försäkringsnr)

Ange det konto du vill att premien återbetalas till. OBS! Återbetalning kan endast ske till konto som innehavs av den som står angiven som försäkringstagare på försäkringsbeviset (inköpskvittot).

Avsluta formuläret genom att klicka på skicka in.