Jos olet saanut kielteisen korvauspäätöksen ja haluat hakea muutosta uusien tietojen perusteella, voit lähettää kirjallisen vapaamuotoisen muutoshakemuksen:

affinity@tryg.fi

Tryg Affinity, Tuoteturva

Box 7830, SE-10398 Stockholm

Viitteeksi vahinkonumero joka löytyy päätöksestämme tai ostokuitista käteisen/laskun numero.

Mikäli valituksesi koskee tuotevalintaa, voit tehdä sen tässä.

Voit myös tehdä valituksen ja riitauttaa asian seuraaville vakuutusta valvoville tahoille.

 

Vakuutusyhtiön vahingontarkastusyksikkö

Tryg Affinity Tuoteturva - Överprövningsnämnd

Box 7830, SE-10398 Stockholm

 

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3

PB 306, 00531 HELSINGFORS

puh. 029 566 5200

kril@oikeus.fi